Rozhovory Zajímavosti

Komu patřím? Nový vyhledaváč pomáhá najít majitele psů

Jak se začalo před rokem řešit povinné čipování psů, vlna kritiky poukazovala na fakt, že kvůli absenci centrálního registru neznamená pouhý čip, že majitel půjde snadno dohledat. Pomoc ztraceným pejskům a jejich majitelům byla hlavním důvodem, proč Kristýna Zaklová vytvořila v rámci své bakalářské práce na Fakultě informačních technologií VUT v Brně webový vyhledávač Komu patřím.

Na webu Komupatrim.cz tak můžete vyhledávat informace o zvířeti podle čísla mikročipu, čísla petpasu, tetování a dokonce i lyssetky. Aplikace získává informace z dostupných registrů, můžete si tak sami krásně ověřit, jak je váš pejsek dohledatelný. Seznam registrů, v nichž vyhledávač momentálně ověřuje existenci záznamů, naleznete zde.

Abychom se dozvěděli více o tom, jak tento jedinečný vyhledávač vznikal, jak se mu daří plnit jeho funkci a o plánech do budoucna, rozhodli jsme se vyzpovídat jeho autorku Kristýnu. Pojďme na to 🙂

Proč jste si zvolila pro svou bakalářskou práci právě toto téma? Máte snad osobní zkušenost se ztrátou pejska nebo naopak s hledáním majitele nějakého nalezence?

Pejsci mě provázejí životem už více než deset let, proto jsem se zajímala o legislativní změny týkající se této problematiky. Dodnes není vyřešený problém registrace záznamů. Lidé si ne vždy uvědomují její důležitost, navíc neexistuje centrální evidence, ale pouze více soukromých registrů. To způsobuje problematické hledání majitelů nalezených zvířat. Tak jsem přišla na myšlenku vytvoření vyhledávače. Vlastní zkušenost se ztrátou pejska ani hledáním majitele nemám, ale znám skutečné příběhy, které mě utvrdily v tom, že můj nápad stojí za zrealizování.

Kristýna Zaklová s fenkou Rhodéského ridgebacka Jill

Můžete odhadnout, kolik času Vám zabralo vytvoření vyhledávače do jeho současné podoby? Co všechno obnášela Vaše práce?

Vyhledávač vznikl v rámci mé bakalářské práce, kterou jsem vytvářela během minulého akademického roku. Samotné implementaci předcházely různé činnosti, a to např. studium zvolené problematiky (včetně příslušné legislativy) na tuzemské i zahraniční úrovni, dotazníkový průzkum mezi potenciálními uživateli, analýza uživatelských požadavků a další. Mimo samotného vyhledávače jsem vytvořila i sadu testů, díky níž periodicky ověřuji funkčnost vyhledávače.

Jakou návštěvnost má v současnosti web Komupatřím.cz?

Za poslední týden web navštívilo přes 3 000 lidí. Ne všichni uživatelé však hledají majitele nalezeného mazlíčka. Často si sami majitelé zkouší vyhledat své pejsky pro kontrolu – zda jim vyhledávač vrátí očekávané výsledky.

Dostáváte zpětnou vazbu od pejskařů, kterým pomohl?

Zpětnou vazbu dostávám pouze od lidí, kteří se sami rozhodnou mě kontaktovat. Několik pejskařů se mi ozvalo s konkrétním případem, kdy má aplikace pomohla k brzkému navrácení pejsků zpět domů ke svým majitelům. Nedávno mi přišel děkovný e-mail od paní, která se stará o skupinu Ztracení a nalezení mazlíčci z Moravskoslezského kraje. Takovou aplikaci prý postrádaly a velmi jim do budoucna usnadní jejich iniciativu. Mou aplikaci dále využívá např. spolek Psí detektiv. Jsem moc ráda, že se povědomí o vyhledávači šíří, a doufám, že se společně podaří zefektivnit proces hledání majitelů.

Plánujete do budoucna nějaké vylepšení?

Nyní bych ráda zahrnula do výsledného řešení dva chybějící registry. Další osud aplikace bude záležet na vzniku centrální evidence a na případné reakci stávajících registrů. Ráda bych se projektu věnovala i do budoucna, proto vítám i podněty k vylepšení přímo od uživatelů.

Co si myslíte o chystaném povinném centrálním registru?

Centrální evidence má své výhody, ostatně je to jeden z modelů, jak je možné tuto problematiku řešit. Pokud registraci záznamů provádějí např. přímo veterinární lékaři, je zde i vyšší pravděpodobnost, že budou uložená data validní. Některé české registry spoléhají na to, že se majitel při registraci nesplete, a data nijak neověřují. To však umožňuje i vkládání nesmyslných hodnot včetně překlepů, které mohou být např. u čísel mikročipů zásadní. Druhým přístupem je existence vícero oficiálních registrů, které musejí splňovat nějaké státem stanovené legislativní požadavky. Na druhou stranu je ale třeba říci, že některé české registry nabízejí spolehlivé a kvalitní služby. Jak řekl MVDr. Grym, je tedy otázkou, zda je chystaná centrální evidence dokáže plnohodnotně nahradit.

Pejsci adoptovaní Kristýnou Zaklovou, již zesnulá fenka ridgebacka Jill a kříženec Jack

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.